dr Gabriela Wronowska

Wykształcenie: 

LO im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, kierunek ogólny
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, specjalność: Ekonomika Nieruchomości i Inwestycji

Zainteresowania naukowe:

 • Teoria kapitału ludzkiego
 • Inwestycje w kapitał ludzki
 • Pomiar kapitału ludzkiego
 • Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym
 • GOW i sposoby jej pomiaru
 • Rynek pracy

Prowadzone przedmioty:

 • Makroekonomia
 • Mikroekonomia
 • Wstęp do makroekonomii
 • Ekonomia II

Wybrane publikacje:

 1. 1. Program Phare jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych, w: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, pod red. St. Lisa, Kraków – Tarnów 2000
 2. Wielkość i struktura przetargów na rynku nieruchomości w Krakowie w latach 1992 -1999, Zeszytów Naukowo – Teoretycznych w PWSB i A nr 2 (8), Warszawa 2003
 3. Rola kwalifikacji w procesie wzrostu gospodarczego w poglądach ekonomistów z różnych epok. Złożony do druku do Zeszytów Naukowych w Krakowie, 2003
 4. Analiza zależności miedzy edukacja a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 650, Kraków 2004, s.45-62
 5. Education versus the quality of human capital in an enlarged European Union in: The Knowledge – Based Economy in Transition Countries-selected issues, pod. red. K. Piech, School of Slavonic and East European Studies University College London. 2004
 6. Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, pod red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2004 ,s. 423-433
 7. Koncepcja kapitału ludzkiego – ujęcie historyczne w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red. D. Kopycińska, Wyd. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005, s. 121-128
 8. Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy w: Razem w Europie, Tarnopol-Szczecin-2006, s. 405
 9. The role of the state in economy – theoretical depiction, artykuł zakwalifikowany do publikacji powarsztatowej pt. Makro-Microekonomics, case study, Kulice, 2005
Pawilon “B”, III piętro, pokój 353
e-mail: wronowsg@uek.krakow.pl
telefon: 12 29 35 353
e-Wizytówka