dr Małgorzata Gajda-Kantorowska

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Teoria ekonomii i polityka gospodarcza. Od 1 października 1993 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, od 1993 roku asystent, a po obronie dysertacji pod tytułem „Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej” w kwietniu 2003 roku adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii UEK.
W latach 2006-2008 roku członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz sekretarz Komisji Rady ds. Dydaktyki.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach: deficyt budżetowy, dług publiczny, polityka fiskalna, bankructwo państwa, ekonomia międzynarodowa. Autorka bądź współautorka ok. 30 publikacji z tego zakresu.

Poza pracą zawodową interesuje się medycyną niekonwencjonalną.

Pawilon „B”, III piętro, pokój 368
e-mail: gajdam@uek.krakow.pl
telefon: (+48) 12 293 5345
e-Wizytówka